සහයෝගයක්
පහත කෝඩ් කැබැල්ල HTML/java script එකක් මාර්ගයෙන් ඔබගේ බ්ලොගයට ඇතුල් කර උමාට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න..


<!-- begin UMA code -->
<center><a href="http://www.dasunuma.blogspot.com" target="_blank"><img src=" http://2.bp.blogspot.com/-0yTZ1-SoyFU/UDVqRSEFhFI/AAAAAAAAAFA/b3SL_18CFEQ/s1600/new.jpg
" alt=""" title="උමා " width="250" height="135" border="0"/></a></center>
<!-- end UMA code -->
Preview

3 comments:

කියන්න දෙයක් තියෙනවානම්,වටිනා කමක් දෙන්න පුලුවන්නම්.
මොනවා හරි දෙයක් කියලා යන්න..
කමෙන්ට් වලින් කියන දේ වටිනවා ගොඩාක්..

දසුන් රවින්ද්‍රනාත් විතානගේ. Powered by Blogger.

Text

මම ගැන

My photo
ටිකක් විතර පිස්සු..

ලඟින් ඉන්න සෙට් එක

ආපු set එක

Search This Blog

Follow by Email

උමා

උමා
උමා Android Apps

මගේ බ්ලොග් රෝල

Our Team Members

Follow on FaceBook

About BlogTube

Sports

About Me

උමා (UMA Jay) © 2013 Published By Gooyaabi Templates Supported by Best Blogger Templates and Premium Blog Templates